Anúncio Polski Cech Psychotroniczny

Polski Cech Psychotroniczny

Nenhuma imagem disponível
Do głównych zadań Cechu powinno się utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki tudzież powagi zawodu, organizowanie na przedmiot członków działalności kulturalno oświatowej natomiast gospodarczej, podnoszenie kwalifikacji, a plus reprezentowanie członków przy organów władzy tudzież administracji państwowej. Cech prowadzi działanie na terenie całego kraju, tudzież podstawą jego funkcjonowania jest Statut Cechu. Obecnie Cech zajmuje się pcp rzemiosło tudzież naturopatia, dających uprawnienia państwowe stopień czeladnika lub mistrza. Ponadto w siedzibie Cechu przeprowadzanych jest krocie innych szkoleń nie wręcz przeciwnie spośród zakresu naturoterapii. Regularnie odbywają się odczyty, których celem jest promowanie pośrodku innymi zdrowego stylu życia, ochrony środowiska a przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy z zakresu naturoterapii. Wykonywane są weryfikacje uzdolnień bioenergoterapeutycznych, wydawane certyfikaty jakości pracy. Organizowane są ogólnopolskie zjazdy integracyjne tudzież seminaria.

Oferta:

Contato: Paulina, Inowrocław, tel. 5663762136, email: paulinab1230@tlen.pl
Data adicionada: 16-01-2021